Про Департамент

Очолює Департамент Проректор з адміністративно-господарської роботи: КОВАЛЬОВ Петро Володимирович.

Департамент  вирішує адміністративно-господарські питання та питання з розвитку та утримання матеріально-технічної бази університету.

Основні напрямки робіт Департаменту адміністративно-господарської роботи:

  • діяльність з розвитку матеріально-технічної бази університету;
  • робота щодо покращення умов праці, побуту та соціального захисту викладачів, співробітників та студентів;
  • координація діяльності адміністративних, інженерно-технічних підрозділів та служб університету;
  • забезпечення статутної діяльності університету та експлуатації його матеріальної бази;
  • координація роботи підрозділів університету щодо утримання та розвитку закріплених за ними майнових комплексів.

Коментувати не дозволено.