Про Департамент адміністративно-господарської роботи

Очолює Департамент Проректор з адміністративно-господарської роботи:  КОВАЛЬОВ Петро Володимирович.

Департамент  вирішує адміністративно-господарські питання та питання з розвитку та утримання матеріально-технічної бази університету.

Функції Департаменту полягають у:

 • забезпеченні належного функціонування інженерних мереж та систем навчальних корпусів, гуртожитків, культурно-освітніх закладів та житлових будинків;
 • організації роботи зі структурними підрозділами щодо проведення ремонтних робіт на закріплених за підрозділами об’єктах;
 • плануванні та проведенні поточного та капітального ремонтів матеріально-технічної бази університету та інженерних мереж;
 • плануванні розвитку матеріально-технічної бази університету, розробці проектно-кошторисної документації та забезпеченні розвитку університету капітальними вкладаннями;
 • організації та керівництві капітальним будівництвом;
 • організації та керівництві господарською діяльністю для підтримки у зразковому стані території університету, навчальних корпусів, студентських гуртожитків, житлових будинків та інших будівель;
 • соціальному захисті всього особового складу університету шляхом створення належних умов праці, творчості та відпочинку;
 • наданні маркетингових послуг щодо постачання університетських структурних підрозділів;
 • організації заходів щодо економії енергоносіїв;
 • забезпеченні підрозділів університету автотранспортом;
 • організації робіт зі зберігання матеріальних цінностей;
 • розробці проектно-кошторисної документації, організації робіт з ремонту споруд та будівель, прийомі якісно виконаних робіт;
 • розробці технічних рішень та проектно-кошторисної документації щодо організації робіт з ремонту інженерних комунікацій;
 • організації контролю надходження та витрат коштів у межах діяльності адміністративно-господарського напрямку;
 • підготовці баз відпочинку до оздоровчого сезону та забезпечення їх функціонування;
 • організації громадського харчування;
 • організації та забезпечення роботи комісії з питань адміністративно-господарського напрямку;
 • здійсненні комплексу заходів з енергозбереження в університеті;
 • впровадженні системи заохочення заощадливого споживання комунальних послуг підрозділами університету та системи безакцептних розрахунків за фактично використані комунальні послуги.

Департамент здійснює:

 • діяльність по розвитку матеріально-технічної бази університету;
 • роботу щодо покращення умов праці, побуту та соціального захисту викладачів, співробітників, студентів та аспірантів;
 • координацію діяльності адміністративних, інженерно-технічних підрозділів та служб університету;
 • забезпечення статутної діяльності університету та експлуатації його матеріальної бази;
 • координацію роботи підрозділів університету щодо утримання та розвитку закріплених за ними майнових комплексів.
This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.

Залишити відповідь