СЛУЖБА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ

Головний енергоменеджер – ШЕВЧЕНКО Олена Миколаївна 

Телефон: +38 044 204- 96-59.
Адреса: пр. Перемоги, 37, корпус № 1, кім. 305.

Головні напрямки діяльності Служби енергоменеджментк є:

 • Організація взаємодії університету з питань тарифної політики, обліку спожитих енергоресурсів з «Київенерго», «Киівводоканалом» та іншими енергопостачаючими організаціями.
 • Визначення програми інвестування для зниження енергоспоживання і забруднення навколишнього середовища.
 • Організація робіт щодо завершення створення автоматизованої системи контролю і обліку енергоресурсів в університеті.
 • Активна участь у створенні та впровадженні в життя енергетичної політики університету
 • Впровадження економічно ефективних шляхів забезпечення системи управління енергоспоживанням з урахуванням екологічних аспектів.
 • Надання в комісію з енергозбереження пропозицій щодо тактики та стратегії енергозбереження в університеті і підвищення активності по управлінню енерговитратами в підрозділах і в університеті в цілому.
 • Аналіз, систематизація і ведення бази даних про енергоспоживання і втрати у системах енергопостачання університету.
 • Упорядкування енергетичних балансів по всіх енергоносіях і воді, надання відповідної звітної інформації керівництву університету, відповідальному за енергоспоживання в підрозділах, ректору університету.
 • Організація взаємодії на паритетних засадах з господарчими службами університету (службами головного інженера, головного енергетика, головного механіка тощо) щодо ефективного енергоресурсовикористання.
 • Впровадження і підтримка належного рівня ефективної й екологічно сприятливої політики закупівлі і використання енергоресурсів.
 • Визначення доцільних, з економічної точки зору, шляхів для підвищення енергоефективності – як для нових, так і для вже існуючих підрозділів, будинків, приміщень університету.
 • Контроль витрат коштів, що виділені на забезпечення служби енергоменеджменту.

Коментувати не дозволено.