Відділ технічного нагляду та проектно-кошторисних робіт

Начальник відділу – БУЛАНА Оксана Василівна.

Телефон: +38 044 204- 97-76.
Адреса: пр. Перемоги, 37, корпус № 19.

Основні завдання відділу:

 1. Своєчасне і комплексне забезпечення підрозділів університету матеріально-технічними ресурсами за одноразовими замовленнями відповідно з виділеними для цього напрямку коштами.
 2. Удосконалення організації забезпечення підрозділів університету в цілях повного задоволення потреб у матеріальних ресурсах  і скороченні невиробничих витрат.
 3. Забезпечення режиму економії у використанні матеріальних ресурсів; контроль за своєчасним надходженням обладнання, своєчасна реалізація у встановленому порядку невикористаного обладнання, залишків запасів матеріалів.
 4. Зведення заявок на матеріали гранично фінансових можливостей згідно діючих вказівок.
 5. Ведення складського господарства відповідно з встановленими правилами зберігання і обліку матеріальних запасів.
 6. Доскональний аналіз забезпечення потреб університету , цін на товари та системи знижок і вишукування разом з співпрацюючими з університетом організаціями додаткових можливостей матеріально-технічного забезпечення.
 7. Розробку, спільно з бухгалтерією, норм запасів матеріалів.
 8. Створення та аналіз маркетингової програми.
 9.  Підготовку договорів університету з постачальниками. Узгодження технічних умов, специфікацій, обсягів та термінів постачання, засобів постачання до університету. Контроль за реалізацією договорів.
 10. Придбання у встановленому порядку матеріальних ресурсів, закупка товарів в роздрібних крамницях. Контроль за оформленням рахунків згідно договірних умов та встановлених цін.
 11. Організацію вивезення вантажів від постачальників, їх доставку та контроль за оформленням транспортних документів.
 12. Кількісне і якісне зберігання матеріальних запасів.
 13. Організацію складського господарства університету з забезпеченням оптимального рівня концентрації та спеціалізації запасів, а також механізацію складських процесів.
 14. Періодичну перевірку запасів матеріальних цінностей на складах та на місцях зберігання в підрозділах університету.
 15. Вдосконалення форм і методів визначення потреб університету у матеріальних ресурсах.
 16. Необхідний контроль за додержанням лімітів відпуску матеріальних цінностей зі складів.
 17. Виявлення  резервів для більш повного постачання підрозділів університету, ефективність та економність використання матеріально-технічних ресурсів.
 18. Виконання заходів пожежної безпеки в приміщеннях відділу та складських приміщеннях університету.
 19. Взаємодію із службами і структурними підрозділами університету, а також своєчасне інформування проректора з  науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарського напрямку) університету про виявлені порушення з питань матеріально-технічного постачання.
 20. Організація та забезпечення роботи комісії з питань матеріально-технічного постачання.
 21. Прийом та здача металобрухту.

 

Коментувати не дозволено.