ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ КОМБІНАТ

Виробничо – експлуатаційний комбінат (ВЕК) виконує комплекс робіт з ремонту, експлуатації та підтримання матеріально-технічної бази університету в належному стані.

Основні функції ВЕК:

1. Участь у:

 • плануванні та проведенні поточного та капітального ремонтів матеріально-технічної бази університету та інженер. мереж;
 • організації та керівництві капітальним будівництвом;
 • розробці проектно-кошторисної документації, організації робіт по ремонту та реконструкції студентських гуртожитків, відомчих житлових будинків, навчальних корпусів, баз відпочинку та інших будівель, прийомі якісно виконаних робіт.

2. Забезпечення належного функціонування інженерних мереж та систем навчальних корпусів, гуртожитків, культурно-освітніх закладів та житлових будинків.
3. Організація заходів щодо економії енергоносіїв і холодної води.
4. Розробка технічних рішень та проектно-кошторисної документації щодо організації робіт з ремонту інженерних комунікацій.
5. Організація контролю надходження та витрат позабюджетних коштів в межах діяльності адміністративно-господарського напрямку.
6. Підготовка баз відпочинку до оздоровчого сезону, спорядження для спорту та забезпечення їх функціонування.
7. Здійснення комплексу заходів з енергозбереження в університеті.
8. Впровадження системи заохочення заощадливого споживання комунальних послуг підрозділами університету та системи безакцептних розрахунків за фактично використані комунальні послуги.
9. Організація та забезпечення роботи комісії з питань ремонту, збереження та технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж.

Головний інженер :

 • Здійснює безпосередньо адміністративно-технічне керівництво виробничо-експлуатаційним комбінатом і несе повну відповідальність за результати її діяльності.
 • Забезпечує організацію робіт по надійному функціонуванню інженерних систем, ліфтового господарства, засобів пожежної безпеки, проведення заходів по економії енергоресурсів, води, газу підрозділами університету.
 • Організовує роботи по надійній експлуатації приміщень і споруд, які знаходяться на балансі університету, забезпечує контроль за їх технічним станом.
 • Готує інформацію для формування плану капітальних та поточних ремонтів об’єктів університету, для виконання окремих робіт сторонніми організаціями в порядку визначеному законодавством.
 • Забезпечує підготовку технічних завдань на виконання ремонтних робіт.
 • Забезпечує контроль за підготовкою проектно-кошторисної документації на ремонтні роботи, організовує технічний нагляд за якістю робіт та їх відповідності до ТУ і проектів.
 • Складає акти схованих робіт і здійснює перевірку відповідності актів за формою Ф-2 фактичним обсягом виконання робіт та правильним застосуванням розцінок.
 • Забезпечує комплекс заходів з енергозбереження в університеті.
 • Організовує комплекс ремонтних робіт виробничо-експлуатаційного комбінату.
 • Забезпечує охорону праці в підрозділах адміністративно-господарського управління, контролює виконання норм охорони праці в підлеглих підрозділах та стан протипожежної безпеки в підрозділах університету в його приміщеннях і спорудах.
 • Організовує роботи по підготовці баз відпочинку до оздоровчого сезону і консервації цих об’єктів на осінньо-зимній період, керує технічним персоналом по обслуговуванню баз відпочинку.
 • Формує штатний розклад підпорядкованих підрозділів, розробляє посадові інструкції.
 • За дорученням ректора підписує внутрішню документацію, що стосується інженерного та ремонтно-експлуатаційного забезпечення життєдіяльності університету.

Склад Виробничо-експлуатаційного комбінату:

 • Управління головного інженера (тел./факс 236-82-69; 204-96-30);
 • Виробниче управління (тел. 204-95-95);
 • Відділ головного механіка (тел. 204-95-89);
 • Відділ головного енергетика (тел. 204-95-90);
 • Дільниця загально-будівельних робіт (тел. 204-95-96);
 • Газова дільниця (тел.:  204-91-31);
 • Пожежна дільниця (тел.:  204-95-97).

Коментувати не дозволено.